O01 Gebruiksinstructies bij machines

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Fysieke belasting, Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

De TD moet vaak onder hoge tijdsdruk werken. Iedere storing / ombouwactiviteit leidt tot productieonderbreking. De druk om snel te werken is daardoor groot. De regelmogelijkheden zijn (gelukkig) vrij goed.

Beschrijving: 

Voor alle machines worden schriftelijke gebruiksinstructies gemaakt voor verschillende veel voorkomende situaties zoals omstellen, afregelen en veel voorkomende storingen. Deze instructies staan op geplastificeerde kaarten die bij de machine aanwezig zijn. Hierdoor kunnen medewerkers meer zelf oplossen en hoeft de TD minder ingeschakeld te worden.

Uitvoeringsvormen

  • Deze oplossing kan in eerste instantie kleinschalig opgestart worden: puur een schriftelijke instructie bij de machines. Veel verdergaand is het als de lijnmedewerkers steeds meer operators worden en dus steeds meer gaan doen aan de machines zonder ondersteuning van de TD. Het start dan met vaste ploegen maken per lijn of groep machines. Vervolgens moeten deze mensen geïnstrueerd en opgeleid worden. Dan kunnen er zaken veranderen op het gebied van de functieomschrijving en eventueel salarissen.
  • Een eenvoudige toevoeging is niet alleen een schriftelijke instructie bij de machine maar ook een klein "white-board" plaatsen. Hierop kunnen meldingen kunnen worden vastgelegd om zo de communicatie tussen TD en de medewerkers en ook tussen de verschillend ploegen te verbeteren.

Prijsindicatie: €

Leverancier: -

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Vermindering van de werkdruk van de TD doordat er meer door de medewerkers zelf kan worden gedaan

Efficiency effect: 
  • Minder storingen, kleine storingen vervallen
  • Sneller aanpakken / oplossen van grotere storingen
  • Hogere kwaliteit machinebediening
Blootstellingreducerend effect: 

geen

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Ontwikkelen van goede en eenduidige instructies die door alle mensen begrepen kunnen worden is lastig en tijdrovend. Inschakelen van een extern adviseur (b.v. een industrieel ontwerper of ergonoom) is vaak aan te bevelen.
€ 100 per machine voor het ophangen van een whiteboard

Gebruiks/variabele lasten: 

Bijhouden van de instructies als machines in de loop van de tijd wijzigen

Bijkomende kosten: 

Kort opleiden van gebruikers aan de hand van de schriftelijke instructies

Reactie toevoegen