O02 Gedragsaudit

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Ongunstige werkhoudingen, Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

De ergonomie van de werkplekken is goed maar de medewerkers gaan er slecht mee om. Ze maken geen gebruik van hulpmiddelen of werken niet op een gezonde manier (b.v. na een tilinstructie).

Beschrijving: 

Veel risico’s hebben te maken met het gedrag van medewerkers. Het is altijd het beste onveilig gedrag hardwarematig onmogelijk te maken, maar dit is niet altijd mogelijk. Om zicht te krijgen op onveilig of ongezond gedrag kunnen gedragsaudits worden gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklijst. Op deze checklijst zijn drie categorieën ongewenst gedrag opgenomen:

  • A: direct ingrijpen, direct een gesprek met de medewerker aangaan (b.v. klimmen over draaiende machines)
  • B: ongewenst gedrag waarop een medewerker door zijn leidinggevende aangesproken moet worden in een persoonlijk gesprek (b.v. geen gebruik van tilhulpmiddelen)
  • C: ongewenst gedrag waarvoor op groepsniveau maatregelen gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld herhaling van een training (b.v. tillen op een minder gezonde manier)

De uitslagen van de audit zijn natuurlijk input voor correctieve maatregelen richting de medewerkers. Maar "stom gedrag wordt meestal uitgelokt door een stomme omgeving". De bedrijfsleiding kan de uitkomsten daarom ook gebruiken om verbeteringen in te voeren. Waarom worden de overtredingen begaan? Meestal is er geen kwade wil maar is het een kwestie van "overmotivatie" (effe snel).

Uitvoeringsvormen

  • Het systeem van audits is vooral geschikt voor grotere bedrijven.
  • De gedragsaudit wordt uitgebreid met andere onderwerpen zoals fysieke belasting, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, HACCP, kwaliteit of milieu.
  • De audit zelf kan door verschillende mensen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door een lijnmanager of door één van de leden van een zelfsturend team.
  • Een registratie van "bijna ongevallen" kan een vergelijkbaar systeem zijn als deze gedragsaudits

Prijsindicatie: geen kosten. Wel een tijdsinvestering van degene die de audit uitvoert.

Leverancier: -

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Ongezond en onveilig gedrag wordt actief opgespoord en aangepakt

Efficiency effect: 

geen

Bijkomstige arbo-risico's: 

 Afhankelijk van de uitvoeringsvorm kunnen verschillende risico’s meegenomen worden

Nadelen: 

Te veel controle kan ertoe leiden dat medewerkers zelf geen verantwoordelijkheid meer willen nemen.

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Geen

Gebruiks/variabele lasten: 

Er moeten mensen vrijgemaakt worden voor het uitvoeren van de audits. De gegevens van de audits moeten verwerkt worden in een data bestand.

Bijkomende kosten: 

Invoeren van een dergelijk systeem is alleen mogelijk na instemming van de OR. De audit moet ontwikkeld worden. De medewerkers die de audit gaan uitvoeren moeten opgeleid worden in het gebruik ervan.

Reactie toevoegen