O06 Onderhoud en schoonmaken door medewerkers

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

De TD moet vaak onder hoge tijdsdruk werken. Iedere storing / omstellen leidt tot productieonderbreking.

Beschrijving: 

Medewerkers die apparatuur / machines bedienen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het onderhoud en omstellen van de apparatuur.

Uitvoeringsvormen

 • Op hele kleine schaal: bijvoorbeeld door medewerkers van de mengerij zelf de wielen onder de mengketel te laten onderhouden
 • Heel vergaand: volledige verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de machines inclusief oplossen storingen, afstellen en omstellen bij ander product. Dit werkt meestal alleen als er vaste teams worden geformeerd voor een bepaalde lijn of groep machines
 • Op een machine staan de namen van de mensen aangegeven die voor deze machine verantwoordelijk zijn
 • Vaak is het nodig een expliciete afspraak te maken over de zaken die de medewerkers zelf mogen / moeten doen en de zaken waarvoor ze TD mogen / moeten roepen
 • Hetzelfde geldt voor de schoonmaak van machines. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de machine en hun werkplek.

Prijsindicatie: onbekend

Leverancier:

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 
 • De werkdruk / piekdrukte van de medewerkers van de TD verminderd
 • De kwaliteit van het werk van de machine operators verbeterd door de grotere taakinhoud
Efficiency effect: 

Storingen worden eerder opgepakt, omstellen gaat sneller etc. etc.

Bijkomstige arbo-risico's: 
 • Minder technisch opgeleide mensen kunnen eventueel meer fouten maken
 • Het probleem van de werkdruk wordt verplaatst naar de medewerkers (maar deze hebben wel meer regelmogelijkheden via preventief ingrijpen)
Voordelen: 
 • Medewerkers zijn goede gesprekspartners bij het maken van de planning
 • Medewerkers hebben vaak goede input bij investeringen in het bedrijf

 

Nadelen: 
 • Laaggeschoolde medewerkers kunnen door  grotere verantwoordelijkheden een verhoogde werkdruk en stress krijgen
 • Investeren in medewerkers is lastig als er geen zekerheid is of men wel bij het bedrijf blijft

 

Implementatie
Invoeringstermijn: 

binnen een jaar / langere termijn

Kosten: 

Formeren van vaste teams voor een lijn en scholen van de medewerkers is duur. Meestal is er een programma van meerdere jaren nodig om dit concept te implementeren.

Gebruiks/variabele lasten: 

Continue scholing

Bijkomende kosten: 

Salaris stijging van de mensen, want ze worden operator in plaats van alleen van uitvoerend medewerker

Reactie toevoegen