O07 Preventief onderhoud verbeteren

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

De TD moet vaak onder hoge tijdsdruk werken. Iedere storing / ombouwactiviteit leidt tot productieonderbreking.

Beschrijving: 

Beter onderhoud van machines leidt tot minder storingen. Wellicht een triviale opmerking maar in de praktijk blijkt toch dat er zo veel druk is op de productie dat er onvoldoende tijd wordt ingeruimd voor preventief onderhoud. Ook komt het voor dat de werkdruk bij de TD soms zo hoog is dat ze achter de feiten aanlopen. Door alle aandacht te richten op het blussen van brandjes (en branden) is er te wei-nig aandacht voor goed preventief onderhoud. Het is vaak lastig om het rendement van goed onderhoud aan te tonen omdat slecht onderhoud pas op termijn tot kosten leidt. Omgekeerd is het lastig om het rendement van goed onderhoud aan te tonen omdat dit pas op termijn tot minder storingen en besparingen leidt.

Uitvoeringsvormen

  • Goede meerjarenplanning maken voor de machines, vergelijk de kleine en grote beurt voor een auto
  • Een storingenregistratie systeem kan soms gebruikt worden als input voor het maken van een planning
  • Delen van het groot onderhoud uitbesteden om meer tijd vrij te maken voor preventief onderhoud
  • De medewerkers meer inschakelen bij het uitvoeren van preventief onderhoud
  • TD centraal in bedrijf plaatsen, zodat ze dichter bij het productieproces zitten.

Prijsindicatie: onbekend

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

De Werkdruk vermindert doordat het werk minder ad-hoc en meer planmatig wordt uitgevoerd

Efficiency effect: 

Minder storingen

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

Grote fluctuaties in de productie output worden voorkomen, er ontstaat een gelijkmatiger proces

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

De kosten voor het maken en invoeren van een gedegen onderhoudsplan zijn hoog en vragen een lange adem.

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

Volhouden en continu bijschaven van het systeem

Reactie toevoegen