O08 Rework minimaliseren

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkdruk, Tillen/dragen

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Oplossing voor transport en storten retourproduct. Retourproducten komen terug in diverse verpakkingen, b.v. tonnen van 15-40 kg. Soms worden deze met de hand gedragen of worden gestort in de menger. Het kan daarbij gaan om vrij grote hoeveelheden (150-200 bakken per dag).

Beschrijving: 

In sommige productieprocessen is de hoeveelheid rework groot. Vooral in de chocolade is de druk op het verkleinen van deze stroom niet zo groot omdat er geen product verloren gaat. Het lijkt er dan op dat er geen kosten mee gemoeid zijn. De hoeveelheid rework kan vaak omlaag gebracht worden als er serieus aandacht aan wordt besteed. Nauwkeurige identificatie van de oorzaak en de grootte van de stromen geven inzicht. Daarbij kan tevens aandacht besteed worden aan het aantal handelingen en de fysieke belasting dat moet worden uitgevoerd voor de verwerking.

Uitvoeringsvormen

  • Aanpakken van storingen
  • Voorlichting, bijvoorbeeld door de hoeveelheid rework van een dag zichtbaar te maken met behulp van foto’s of zelfs fysiek in een hoek van het bedrijf neerzetten.

Prijsindicatie: onbekend

Leverancier:

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Vermindering van de fysieke belasting voor het vervoeren en storten van rework

Efficiency effect: 

Minder handelingen voor het vervoeren en storten van rework

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

Verbetering van de kwaliteit. Rework is in het algemeen van mindere kwaliteit

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Aandacht / tijd voor het maken van analyses en het identificeren van oplossingen

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen