O09 Rouleren

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Knelpunten: 

Tempogedwongen werk, Ongunstige werkhouding, Langdurig staan, Stress

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 
 • Gedwongen werktempo met ongunstige lichaamshoudingen bij rapen van de lopende band of van een bakplaat en in consumenten verpakking plaatsen
 • Langdurig staan bij diverse plaatsgebonden taken zoals controle en inpaktaken
 • Langdurig staan, reiken, plaatsgebonden werk bij kwaliteitscontrole van gereed product / slecht product uitnemen
 • Divers inpakwerk (enkel product in tray / verpakt product in doos) is sterk machinegebonden waardoor werksnelheid bepaald wordt door machine
 • Mensen doen de hele dag / week hetzelfde (kort-cyclische) werk.
Beschrijving: 

Om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen, kan een roulatiesysteem ingevoerd worden. Er zijn hierbij drie niveaus te onderscheiden:

 • Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de band). Dit levert slechts een beperkte afname van de belasting op.
 • Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van rapen met pallettiseren. Dit wordt vaak “vlinderen” genoemd.
 • Rouleren met taken van een andere orde zoals machinebediening, schoonmaken of administratie. Dit heet taakverrijking.

Uitvoeringsvormen

 • In bedrijven met vooral machinebediening, waar de productie niet stopt tijdens de pauzes, wordt vaak gewerkt met vier operators die drie machines bedienen. De vierde operator kan pauzeren maar ook andere taken uitvoeren zoals administratie, schoonmaken, plannen, trainen, overleg, kwaliteitsklussen. De medewerkers organiseren onderling het optimale schema voor afwisseling.
 • De mogelijkheden voor rouleren worden vaak beperkt doordat mensen met een beperking (b.v. rugklachten) bepaalde lichtere werkzaamheden bezetten. Zo blijft er minder te rouleren over voor de rest van de groep.
 • Een andere beperking van het rouleren is de vaste ploeg mensen die verantwoordelijk is voor een bepaalde lijn of groep machines. Binnen deze groep zijn dan lager opgeleide mensen en hoger opgeleide mensen. Daarmee zijn er maar weinig mogelijkheden voor rouleren overgebleven.
 • Veel medewerkers hebben ook een weerstand tegen rouleren. Dit komt door:
  - Statusverschillen tussen verschillende taken. Men wil niet graag rouleren naar een taak met een lagere status. Ook ontleent men status aan het feit dat men een bepaalde taak of een bepaalde manier van werken goed kan. Als men bij een andere taak of bij een andere manier van werken langzamer werkt dan de rest, daalt de status (bijvoorbeeld: ik kan niet rapen met mijn linker hand).
  - Buiten de groep rouleren. Men wil niet graag (tijdelijk) overgeplaatst worden naar een andere (sociale) groep waar men bijvoorbeeld de voorman niet goed kent of waar de ongeschreven regels anders zijn.
 • Ook werkgevers zijn niet altijd voor rouleren omdat men natuurlijk mensen graag inzet op de taak waar ze goed / snel in zijn.

Prijsindicatie: geen kosten

Leverancier:

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Door het rouleren krijgt men de gelegenheid om van werkhouding te veranderen en andersoortig werk te doen, zodat eenzijdige belasting van het lichaam wordt voorkomen.

Efficiency effect: 
 • Als mensen op verschillende werkplekken zijn ingewerkt stijgt de flexibiliteit. Mensen zijn op meerdere werkzaamheden in te zetten.
 • Als mensen de hele tijd hetzelfde doen worden ze daar steeds sneller / handiger in. Bij rouleren kan de werksnelheid over het hele proces lager zijn.
Bijkomstige arbo-risico's: 

Onvoldoende geschoolde of ingewerkte mensen kunnen fouten of risico’s veroorzaken

Nadelen: 
 • Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn.
 • Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

Niet van toepassing. In principe zonder kosten in te voeren

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

Inwerktijd, scholing van medewerkers

Reactie toevoegen