O12 Uitzendkrachten kwalificeren

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Weinig kennis en ervaring bij "inhuur personeel" waardoor deze langzamer werken of fouten maken die normaal niet ontstaan. Dit wordt nog versterkt doordat er soms te weinig tijd is om uitzendkrachten goed in te werken.
Taalproblemen leiden tot misverstanden en slech-te kwaliteit van het werk.

Beschrijving: 

Om te voorkomen dat men moet werken met onervaren uitzendkrachten, kan men werken met een vast uitzendbureau in huis die uitzendkrachten levert uit een ‘pool’ die bekend zijn met het bedrijf.

 • Eerst worden de uit te voeren taken beschreven. Vervolgens wordt de kwalificatie van de uitzend-kracht gescoord op deze taken.
 • Om taalproblemen te voorkomen kan men in het functieprofiel taaleisen stellen.
 • Nieuwe uitzendkrachten krijgen een vaste ‘coach’ die hem/haar introduceert in (de huisregels van) het bedrijf. Denk hierbij ook aan niet primaire taken zoals de kantine, kleedruimtes, ongeschreven gebruiken
 • Kwalificatie van het uitzendbureau (de intercedent) is van groot belang. Een vaste partner, één aanspreekpersoon is in ieder geval gewenst.

Uitvoeringsvormen

 • Het beheer van het functieprofiel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van uitzendbureau en het bedrijf
 • Soms worden salaris klassen gekoppeld aan het profiel

Prijsindicatie: onbekend

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 
 • Mensen die niet goed ingevoerd zijn leveren een (grote) extra belasting voor de andere medewerkers. Dit wordt voorkomen door te werken met een vaste uitzendpool waarbij van iedereen duidelijk is wat hij kan
 • Slecht ingevoerde uitzendkrachten worden vaak neergezet bij de slechtste werkplekken en rouleren dan niet mee. Door te werken met een uitzendpool verbeteren ook de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht
Efficiency effect: 
 • Niet goed ingevoerde mensen veroorzaken storingen
 • Meerdere malen inwerken voor verschillende mensen wordt voorkomen
 • Uitzendkrachten kunnen via de pool getest worden. Goede mensen worden op den duur vast aangenomen
Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Prijsindicatie: de kosten van een goede vaste partner (uitzendbureau) zijn moeilijk in geld uit te drukken maar kunnen aanzienlijk zijn

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen