O13 Management is bereikbaar voor avond- en nachtploeg

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Bij uitval van mensen (melden zich op laatste moment ziek of vervanging is niet gelukt) of bij nachtbezetting wordt de taak die normaal door twee mensen gedaan wordt uitgevoerd door één persoon

Beschrijving: 

Vooral bij de avond- en nachtploegen ontstaan soms knelpunten in de bezetting doordat mensen op het laatste moment niet beschikbaar zijn. Op deze tijden zijn er immers minder mogelijkheden om mensen uit andere delen van het proces te halen. Daarbij komt dat er in de avonden en nachten soms minder management beschikbaar is waardoor strategische beslissingen, bijvoorbeeld om de productie om te gooien moeilijk genomen kunnen worden. Door een systeem in te voeren voor een optimale be-reikbaarheid van het management in de avonden en nachten kan er eenvoudiger ingesprongen worden op knelpunten.

Uitvoeringsvormen

  • Ook de TD kan in een bereikbaarheidsorganisatie (consignatie diensten) werken.
  • Soms is het mogelijk bepaalde taken alvast in stand-by klaar te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn de geplande taken uit te voeren dan zijn er in ieder geval andere nuttige taken uit te voeren.

Prijsindicatie: onbekend

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Problemen met een te krappe bezetting worden echt opgelost.

Efficiency effect: 

Bij piekdrukte ontstaan vaak fouten en storingen. Als de piek serieus wordt aangepakt zal het aantal fouten en storingen afnemen

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

De medewerkers voelen dat het management er voor hen is

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

geen

Gebruiks/variabele lasten: 

Extra salariskosten

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen