O17 Hulpmiddeleninstructie

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Werkhouding, Tillen, Dragen, Duwen/trekken met het hele lichaam

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Er bestaan hulpmiddelen die de ergonomie van de werkplek verbeteren, maar de medewerkers maken er geen gebruik van.

Beschrijving: 

Periodieke instructie over de werking en het gebruik van ter beschikking gestelde hulpmiddelen, zodat deze daadwerkelijk (juist) gebruikt worden.

Uitvoeringsvormen

  • De instructie wordt periodiek herhaald waarbij ingegaan wordt op de risico’s van het werk als de hulpmiddelen niet worden gebruikt.
  • In de dagelijkse praktijk wordt er door een ‘aandachtsfunctionaris’ op toegezien dat hulpmiddelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Prijsindicatie: onbekend

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Zwaar werk wordt minder zwaar als een medewerker op een minder belastende manier werkt.

Efficiency effect: 

In het algemeen geen effect. Soms gaat het werk wat langzamer als hulpmiddelen gebruikt moeten worden.

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

Afhankelijk van uitvoering (intern: geen kosten / extern)

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen