R01 Ergonomische aanbevelingen voor het ontwerpen en opstellen van machines

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Ongunstige werkhoudingen, Tillen

Type oplossing: 
Gedragsmatig
Oplossing voor: 
 • Het schoonmaken van machines, kuipen, banen, leidingen etc.
 • Het omstellen van machines t.b.v. onderhoud en storingen.
 • Het verwisselen van wikkelrollen.
 • Het vervangen van een spuitblok (35 - 50 kg).
Beschrijving: 

Door bij de inkoop en/of ontwikkeling van machines én bij het opstellen van de machines te letten op ergonomie, kan veel voordeel worden gehaald. Enkele voorbeelden:

 • Alle machines die één operator moet bedienen staan met hun bedieningszijde naar de operator toe georiënteerd en de bedieningspanelen zijn gecentraliseerd. Er is een goede analyse gemaakt van de intensiteit van de machinebediening (waar moet je vaak / snel bij kunnen, wat moet je vaak / snel kunnen zien etc.).
 • Waar mogelijk hebben medewerkers een “controlroom” waar ze afgescheiden van lawaai en warmte, zittend hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 • De invoer van verpakkingsmaterialen van verschillende machines zijn bij elkaar en eenvoudig bereikbaar geplaatst (er ontstaat zo een “kartonstraat”).
 • De afschermingsdeuren (veiligheid / geluid) van machines zijn heel groot en doorzichtig zodat alle onderdelen goed bereikbaar en zichtbaar zijn.
 • Voor rollen die vaak vervangen moeten worden zijn klaplagers toegepast.
 • Lawaai makende machines zijn bij elkaar geplaatst (bv. op een etage) en afgeschermd van de rest van de machines.
 • De machine staat op hoge poten zodat onder de hele machine  schoongemaakt kan worden.
 • Binnen de machine zijn alle plaatsen die geregeld bereikt moeten worden geïdentificeerd en eenvoudig bereikbaar gemaakt.
 • Lopende banden tussen machines zijn vaak obstakels. In veel gevallen worden er trapjes over de banen gebouwd. Beter is het de baan  omlaag te brengen zodat men er eenvoudig overheen kan stappen.
 • Als zware onderdelen geregeld vervangen moeten worden, dan worden ze uitgevoerd in glasvezel versterkt kunststof of krijgen ze een hijsoog.
 • Voor het vervangen van zware rollen of stempels zijn tijdelijke oplegpunten voorzien.

Prijsindicatie: Onbekend

Leverancier: Ergonomische adviesbureaus: Ergos Engineering (Enschede), TNO Arbied (Hoofddorp), vhp ergonomie (Den Haag), Ergo-Design (Enschede), sommige arbodiensten.

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Verbetering van de arbeidsomstandigheden begint bij het ontwerpen, aanschaffen en opstellen van machines. Door nauwkeurig nadenken in deze fase zijn veel problemen tijdens het gebruik te voorkomen.

Efficiency effect: 

Bronaanpak van knelpunten, het vermijden van knelpunten leidt altijd tot een hogere werksnelheid.

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

Meestal is een machine die voor een specifieke situatie is ontworpen duurder dan een standaard machine. Door efficiënter werken kan dit terugverdiend worden.

Gebruiks/variabele lasten: 

geen

Bijkomende kosten: 

Ontwerpers / engineers / inkopers moeten ergonomisch geschoold worden. Er kan (helaas) niet van uitgegaan worden dat de leveranciers zelf een hoogwaardige ergonomie inbreng hebben. Een dergelijke scholing kost € 500,- tot € 1500,- per geschoolde medewerker.

Reactie toevoegen