R03 Ergonomische aanbeveling voor de controlewerkplek

Soort werk: 
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Knelpunten: 

Ongunstige werkhoudingen, Langdurig staan, Beperkte mogelijkheden om af te wisselen met zitten/lopen

Type oplossing: 
Gedragsmatig
Oplossing voor: 

Diverse plaatsgebonden taken zoals controle- en inpaktaken waar eenzijdig en solistisch werk wordt verricht.

Beschrijving: 

Vaak worden controletaken op ad hoc werkplekken uitgevoerd. De medewerker staat ergens bij de baan en controleert de producten. Vaak is het een “eenzame” werkplek waardoor de communicatie met anderen gering is. Door in het bedrijf richtlijnen in te voeren voor controletaken zal er eerder nagedacht worden over een goede werkplek. In dergelijke richtlijnen staan minimaal eisen voor:

  • de maximale tijdsduur dat het werk achter elkaar wordt uitgevoerd (rouleren).
  • maximale afstand tot collega’s.
  • mogelijkheden tot samenwerken en communicatie met collega’s.
  • gebruik van een stoel en daarbij voldoende beenruimte.
  • maximale reikafstand.
  • werkhoogte (hoogte van de handen).
  • verlichting van het werk.

Uitvoeringsvormen
Richtlijnen voor de controlewerkplek zijn onderdeel van een algemene set van ergonomische richtlijnen voor diverse werkzaamheden.

Prijsindicatie: Onbekend

Leverancier: Ergonomische adviesbureaus: Ergos Engineering (Enschede), TNO Arbied (Hoofddorp), vhp ergonomie (Den Haag), Ergo-Design (Enschede), sommige arbodiensten.

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Ad hoc werkplekken worden vermeden. Er worden ergonomische werkplekken ingericht.Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke belasting van het lichaam maar ook om de belasting van de ogen en de mentale belasting van zeer monotone taken.

Efficiency effect: 
  • Een “vermoeide” medewerker die de hele tijd moet werken in een ongunstige werkhouding zal meer fouten maken en dus minder goed het controlewerk uitvoeren.
  • Bij voldoende communicatie met anderen kan de medewerker ook meedenken over het voorkomen van slechte producten.
Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

Meestal worden er onervaren mensen / uitzendkrachten ingezet voor dit type werk, omdat de werkplek zo ongunstig is dat niemand er wil werken. Door het werk volwaardig te maken en te integreren in het proces wordt dit opgelost.

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

Nihil, het opstellen van richtlijnen kan binnen het bedrijf plaatsvinden.

Gebruiks/variabele lasten: 

De richtlijnen moeten zo nu en dan bijgewerkt worden.

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen