Toelichting

Welkom bij het oplossingenboek voor de koek en snoep sector

In dit oplossingenboek vind je praktische en werkbare oplossingen voor knelpunten in het werk op het gebied van fysieke belasting en werkdruk. In totaal worden 78 oplossingen aangeboden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen technische oplossingen, organisatorische oplossingen en ergonomische adviezen/richtlijnen voor het ontwerpen of beoordelen van werkplekken. Naast het oplossingenboek beschikt de branche sinds 2011 ook over een Arbocatalogus. Hierin staan veel concrete oplossingen en maatregelen die de werkgever en preventiemedewerker kunnen toepassen in hun bedrijf. Net als het oplossingenboek kan het dienen als inspiratiebron voor het treffen van verbetermaatregelen.

Waar komen de oplossingen vandaan?
De oplossingen zijn afkomstig uit het oplossingenboek ‘Arbeidsomstandigheden in de sectoren Koek en Snoep, Stand van de techniek’, uitgegeven in 2003, aangevuld met enkele nieuwe oplossingen en geactualiseerd in 2011. De oplossingen in dit oplossingenboek zijn opgesteld op basis van praktijkbezoeken aan in totaal 20 bedrijven. Daarnaast zijn de oplossingen besproken met een panel van deskundigen.

Het is de bedoeling dat de oplossingen in de loop der tijd aangevuld worden met nieuwe oplossingen en/of ervaringen met de huidige oplossingen.  Deze website is daarom interactief opgesteld. Aanvullingen die door de lezers worden gegeven, zullen zorgvuldig worden getoetst door een panel van deskundigen.

Hoe gebruik ik het oplossingenboek?
Op deze website kun je een selectie maken van oplossingen op basis van het soort werk, het type belasting en het type oplossing. Je kunt ook zoeken op een eigen zoekterm. De nummering van de oplossingen komt overeen met de nummering van de oplossingen die je in de WerkWijzer lichamelijke belasting gepresenteerd krijgt.

Bij voorkeur wordt gekozen voor een oplossing die het knelpunt bij de bron aanpakt, ofwel een bronoplossing. Dit betekent bijvoorbeeld het inzetten van een tilhulpmiddel verkozen wordt boven het geven van een tilinstructie.
Let wel: een oplossingsrichting wordt pas een concrete oplossing als deze op maat wordt afgestemd op de concrete bedrijfssituatie.
Per oplossing wordt de volgende informatie gepresenteerd:

 1. Deel van het productieproces: in de oplossing wordt aangegeven in welk gedeelte van het proces de oplossing toegepast kan worden.
 2. Soort oplossing: er wordt aangegeven of de oplossing een technische oplossing, een organisatorische oplossing of een gedragsmatige oplossing is.
 3. Oplossing voor: beschreven wordt welke handelingen met deze oplossing aangepakt zouden kunnen worden.
 4. Beschrijving oplossing/kenmerken: hier wordt aangegeven hoe de oplossing werkt. Als er verschillende uitvoeringsvormen voor een bepaalde oplossing zijn opgespoord dan kunnen deze onder het kopje uitvoeringsvormen zijn opgenomen.
 5. Prijsindicatie: Bij prijsindicatie worden drie categorieën onderscheiden: € weinig kosten, €€ hogere kosten, €€€ hele hoge kosten.
 6. Arbo/ergonomie effect: hier wordt beschreven welk effect de maatregel op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers kan hebben. Het gaat daarbij om de hoofdmaatregel. De effecten van de andere uitvoeringsvormen kunnen soms leiden tot grotere of juist kleinere effecten.
 7. Efficiency effect: hier wordt beschreven of de maatregel een effect heeft op de bedrijfsvoering en dan met name de snelheid van werken.
 8. Overige voor- en nadelen: het gaat hier om andere voor- en nadelen dan arbo en efficiency. 
 9. Implementatie: bij de implementatie wordt aangegeven hoe lang het in het algemeen zal duren voordat een dergelijk type maatregel ingevoerd is nadat de beslissing is genomen de maatregel te treffen.
 10. Kosten aanschaf/invoering: hier wordt een inschatting gegeven van de directe kosten voor het invoeren van een dergelijke maatregel.
 11. Gebruiks- en variabele lasten: dit zijn de kosten die kunnen optreden bij het gebruik en instandhouding van de oplossing. Het gaat hier bijvoorbeeld om het energieverbruik of onderhoudskosten.
 12. Bijkomende kosten: dit zijn andere éénmalige kosten die optreden bij de invoering van de oplossing.

Terug naar de startpagina.